ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

Ζωή Γαβριηλίδου

Θεωρητική Γλωσσολογία

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ.

Καθηγήτρια

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Image
Image

Πηνελόπη
Καμπάκη-Βουγιουκλή

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Καθηγήτρια

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Image

Ασημάκης Φλιάτουρας

Ιστορική Γλωσσολογία

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μαρία Μητσιάκη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Image