Διδάκτορες

Image

Χρύσα

Δούρου

Διδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης

Σταυρούλα Μαυρομματίδου

Διδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης

Image

Ελίνα Χατζηπαπά

ΥΔιδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης

Image