Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Ιφιγένεια Δόση

PhD

Τμήμα Φιλολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Image
Image

Χρύσα

Δούρου

PhD

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης