Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
'Εχω

πόθεν έσχες, έχω περί πολλού, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχει καλώς, έχω κατά νου, έχω σώας τας φρένας, 

άβυσσος

άβυσσος άβυσσον (επικαλείται)

Αγαθό

αγαθά Κιλίκων (έχει), το κοινόν αγαθόν, κόποις κτώνται ταγαθά

Αγαστός-ή-ό

αγαστή σύμπνοια 

Άγγελος

άγγελος ειδήσεων, άγγελος κακών (επών)

Αγκάλη
με ανοιχτές αγκάλες, στις αγκάλες του Mορφέως
Άγνωστος, -η, -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός), αγνώστω Θεώ, αγνώστων λοιπών στοιχείων

Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)
Αγρός

αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε), αγρόν την πόλιν ποιεί

Άγω

άγομαι και φέρομαι, άγω εις πέρας

Αγωνίζομαι

αγωνίζομαι περί του σώματος

Άδεια

άνευ αδείας

Άδηλος-η-ο

άδηλα τα των πολέμων

Άδυτος, -η, -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων

Άδωρος-η-ο

άδωρα δώρα

Αέρας

από αέρος και θαλάσσης

Αθέμιτος, -η, -ον

άρρητα αθέμιτα

Αιγίδα

υπο την αιγίδα

αιδήμων-ων-ον

αιδήμων σιγή