Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγγελος

άγγελος ειδήσεων

Αγκάλη
με ανοιχτές αγκάλες, στις αγκάλες του Mορφέως
Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)
Αίθριος, -α, -ο
κεραυνός εν αιθρία (έκφρ.)
Αιώνιος, -α, -ο
το αιώνιον πυρ, αιωνία του η μνήμη (έκφρ.)
Ακάνθινος, -η, -ο
ακάνθινος στέφανος
Άκμονας
μεταξύ σφύρας και άκμονος (έκφρ.)
Ακταιωρός
ακταιωρός του Λιμενικού Σώματος
Άκτιστος, -η, -ο
άκτιστο φως
Άλας
(μένω) στήλη άλατος (έκφρ.), το άλας της γης (έκφρ.), άλατα στη σπονδυλική στήλη (ιατρ.)
Αλέκτωρ
πριν αλέκτορα φωνήσαι (εκκλ. έκφρ.)
Αληθής
διά του λόγου το αληθές (έκφρ.), γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει (απαρχ. γνωμ.), Αληθώς Aνέστη (ο Kύριος) (εκκλ. έκφρ.)
Άλκιμος
Σώμα Ελλήνων Αλκίμων
Αλλήλων
αγαπάτε αλλήλους (απαρχ. έκφρ.), αλλήλων τα βάρη βαστάζετε
Αλλότριος, -α, -ο
εξ ιδίων τα αλλότρια (απαρχ. έκφρ.)
Άλλως
ούτως ή άλλως (έκφρ.)
Άλως
η άλως μεταμορφώσεως/επαφής (ορυκτ.), μεγάλη άλως (μετεωρ.), η άλως της θηλής του μαστού (ανατ.), γεροντική άλως (ιατρ.)
Αμαύρωση
αμαύρωση οφθαλμού (ιατρ.), αμαύρωση μετάλλου (χημ.), αμαύρωση χείλους (αστρον.)
Αμβλύς, -εία, -ύ
αμβλεία γωνία