αρμαθιάζω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
αρμαθιάζω

περνώ φύλλα καπνού σε σχοινί