βελόνιασμα το

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
βελόνιασμα το

(αλλ. μπούρλιασμα)