Βιβλία

Βιβλία

Lexicography for Inclusion
 4 KB
 04-11-2020

Edited by Zoe Gavriilidou, Maria Mitsiaki, Asimakis Fliatouras

7-11 September 2021
Alexandroupolis, Greece
www.euralex2020.gr
Ramada Plaza Thraki

Leather Cover 2 KopieΠρακτικά Ημερίδας

26 Οκτωβρίου 1999

Επιμέλεια: Γαβριηλίδου Ζωή

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργάνωσε στις 26 Οκτωβρίου 1999 στην Αλεξανδρούπολη ημερίδα με θέμα : «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία».

Leather Cover 2 KopieΤο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα, όπου διδάσκεται το μάθημα της Διορθωτικής Φωνητικής. Η Διορθωτική Φωνητική (phonétique corrective) αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης φωνητικής (phonétique appliqueé) και ως στόχο εχει να βοηθήσει τους δασκάλους γλώσσας (μητρικής ή ξένης) να κατανοήσουν τα αίτια της προβληματικής άρθρωσης των μαθητών τους (σιην προκειμένη περίπτωση των νηπίων) και να επιλεξουν τρόπους διόρθωσης κατά περίπτωση. Για τη φωνητική διόρθωση θέτει στη διάθεση των δασκάλων μεθόδους και εργαλεία συστηματικά.
Η ουγγραφή του βιβλίου αυτού προεκυψε κυρίως από την ανάγκη ενός εγχειριδίου για τους φοιτητές του μαθήματος και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερεται για ζητήματα φωνητικής διόρθωσης, αλλά και από τη γοητεία που μου ασκούσε πάντοτε η κατανόηση της διαδικασίας συνειδητοποίησης και άρθρωσης των ήχων από το παιδί.