Παιδαγωγικό υλικό

Παιδαγωγικό υλικό

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS : 295450
Πηγή: Zoe Gavriilidou

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ,
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ,
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ,
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70