Διατριβές

Διατριβές

script document icon outlines 80Étude Comparée des Suites NN en Frençais et en Grec
(Élaboration d’un lexique bilingue)
Volume I

2 Octobre 1997

script document icon outlines 80Language Learning Strategy Use by Early Adolescent Monolingual EFL and Multilingual / L2 Greek Learners in the Greek Educational Context

Komotini, 2014

script document icon outlines 80Diccionario monolingüe coordinado para enseñanza/aprendizaje del griego moderno por parte de hispanohablantes y para traducción automática griego - español

Barcelona, 2010

Θέμα: «Σύγκριση της ικανότητας ορισμού των λέξεων ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων»

Κομοτηνή, 2019

script document icon outlines 80Κατασκευή και έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ενός εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και στρατηγικών χρήσης των ηλεκτρονικών λεξικών: Το Strategy Inventory for Electronic Dictionary Use (S.I.E.D.U.)

Κομοτηνή, Ιούνιος 2018