Διατριβές

Διατριβές

script document icon outlines 80Étude Comparée des Suites NN en Frençais et en Grec
(Élaboration d’un lexique bilingue)
Volume I

2 Octobre 1997

script document icon outlines 80Language Learning Strategy Use by Early Adolescent Monolingual EFL and Multilingual / L2 Greek Learners in the Greek Educational Context

Komotini, 2014

script document icon outlines 80Diccionario monolingüe coordinado para enseñanza/aprendizaje del griego moderno por parte de hispanohablantes y para traducción automática griego - español

Barcelona, 2010

script document icon outlines 80Κατασκευή και έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ενός εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και στρατηγικών χρήσης των ηλεκτρονικών λεξικών: Το Strategy Inventory for Electronic Dictionary Use (S.I.E.D.U.)

Κομοτηνή, Ιούνιος 2018

script document icon outlines 80Φωνολογική διαβάθμιση των #CC της ΝΕ:Γραμματική μοντελοποίηση και διδακτικές εφαρμογές για την ελληνική ως Γ2

Θεσσαλονίκη, 2014