Διατριβές

Διατριβές

script document icon outlines 80Étude Comparée des Suites NN en Frençais et en Grec
(Élaboration d’un lexique bilingue)
Volume I

2 Octobre 1997

script document icon outlines 80Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός παρεμβατικού προγράμματος καλλιέργειας στρατηγικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές Δευτέρας τάξης Λυκείου»

Κομοτηνή, 2013

script document icon outlines 80Θέμα: «Διερεύνηση Στρατηγικών Χρήσης Λεξικού Μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου»

Κομοτηνή, 2018