Δούρου Χρυσούλα - Διδακτορική Διατριβή

 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Γαβριηλίδου

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Ζωή Γαβριηλίδου, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  • Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  • Αγγελική Ευθυμίου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Όνομα αρχείου: phd_dourou_GR.pdf
Κατηγορία: Διατριβές
Μέγεθος αρχείου: 9.13 Byte
Τύπος αρχείου: application/pdf
Δημιουργία: 31-10-2019
Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2019