Μαυρομματίδου Σταυρούλα - Διδακτορική Διατριβή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Γαβριηλίδου

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

  • Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – Δ. Π. Θ.
  • Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Αγγελική Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. – Δ. Π. Θ.

 

Επταμελής συμβουλευτική επιτροπή

  • Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – Δ.Π.Θ. (Επιβλέπουσα).
  • Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστήμιο Πατρών (μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).
  • Αγγελική Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. – Δ.Π.Θ. (μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).
  • Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – Δ.Π.Θ. (ως μέλος).
  • Γεώργιος Μικρός, Καθηγητής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Ε.Κ.Π.Α. (ως μέλος).
  • Άγγελος Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. – Δ.Π.Θ. (ως μέλος).
  • Μαρία Μητσιάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – Δ.Π.Θ. (ως μέλος).

 

Όνομα αρχείου: thesis_mavrommatidou.pdf
Κατηγορία: Διατριβές
Μέγεθος αρχείου: 7.52 Byte
Τύπος αρχείου: application/pdf
Δημιουργία: 08-06-2019
Τελευταία ενημέρωση: 08-06-2019