ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Καφέ «Σβούρα», Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19.00

Πολιτιστικής Κίνησης Ροδόπης - Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Λέσχη Κομοτηναίων - Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Λέσχη Κομοτηναίων - Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Καφέ Σβούρα - Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Λέσχη Κομοτηναίων - Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Λέσχη Κομοτηναίων - Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Λέσχη Κομοτηνής - Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017