Μητσιάκη Μαρία - Διδακτορική Διατριβή

Επιβλέπουσα: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

  • Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΑΠΘ
  • Ανθή Ρεβυθιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΑΠΘ
  • Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΑΠΘ

Επταμελής εξεταστική επιτροπή:

  • Ιορδανίδου Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια, Δ ημ οκρίτειο Πανεπιστήμ ιο Θράκης
  • Κάππα Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Νικολαΐδου Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ
File Name: phd_Mitsiaki-2.pdf
Category: Διατριβές
File Size: 4.78 MB
File Type: application/pdf
Created Date: 03-06-2019
Last Updated Date: 03-06-2019