Σαραφιανού Άννα - Διδακτορική Διατριβή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Γαβριηλίδου

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Ζωή Γαβριηλίδου, Επιβλέπουσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ.
  • Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ.
  • Ειρήνη Κορρέ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ.
File Name: anna-saraf_dissertation.pdf
Category: Διατριβές
File Size: 3.63 MB
File Type: application/pdf
Created Date: 21-11-2018
Last Updated Date: 21-11-2018