Περιγραφή - Πρόσβαση

Περιγραφή - Πρόσβαση

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 13:21

Πρόσβαση στο GHLC

Σελίδα 1 από 2

Αίτημα πρόσβασης στο υλικό του GHLC

Η πρόσβαση στο υλικό του Greek Heritage Language Corpus (GHLC) είναι ελεύθερη, αλλά ενεργοποιείται μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τον σκοπό χρήσης των απομαγνητοφωνήσεων στη φόρμα που ακολουθεί, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Εφόσον το αίτημα σας εγκριθεί, θα σας αποσταλεί σύντομα το όνομα χρήστη και ο αντίστοιχος κωδικός με τα οποία θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό.
Η διάρκεια της πρόσβασης είναι 30 ημέρες και μόνο online.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο υλικό με το ίδιο όνομα χρήστη, ταυτόχρονη ή μη, σε περισσότερα από ένα άτομα (όπως λ.χ. στην περίπτωση ερευνητικής ομάδας).
Η παραχώρηση του υλικού παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +Μόρφωση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


 

Στοιχεία
(όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά)

Η συμπλήρωση του πεδίου "Όνομα" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Ιδιότητα" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Email" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Διεύθυνση" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Σκοπός χρήσης του υλικού" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Επίθετο" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Πανεπιστήμιο" είναι υποχρεωτική.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Τηλέφωνο επικοινωνίας" είναι υποχρεωτική.
Επιλέξτε ένα τουλάχιστον πεδίο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν προχωρήσετε στην υποβολή του αιτήματός σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του υλικού του GHLC:


 • Τα πνευματικά δικαιώματα του Greek Heritage Language Corpus (GHLC) ανήκουν αποκλειστικά στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Το διατιθέμενο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για ερευνητικούς σκοπούς.
 • Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
 • Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή του υλικού στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή (ψηφιακή ή έντυπη), η διάθεσή του σε τρίτους ή η χρήση του για μη θεμιτούς σκοπούς.

Ο/η ερευνητής/ερευνήτρια που θα κάνει χρήση του διατιθέμενου υλικού δεσμεύεται:

 1. να μην σχολιάσει αρνητικά ή να εκφραστεί επικριτικά για τη γλωσσική ικανότητα ή άλλη ιδιαιτερότητα των ατόμων που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις,
 2. να μην δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα των συνομιλούντων ατόμων,
 3. να αναγράφει στα acknowledgments κάθε ανακοίνωσης/δημοσίευσης/μελέτης που θα πραγματοποιηθεί με βάση υλικό από το Greek Heritage Language Corpus (GHLC) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το εξής: "Τo υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα προέρχεται από το Greek Heritage Language Corpus (GHLC) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και παραχωρήθηκε στον/στην ερευνητή/ερευνήτρια μετά από σχετικό αίτημα και τη συναίνεση της υπεύθυνης του ερευνητικού προγράμματος, Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου"
 4. Εφόσον χρησιμοποιήσετε το GHLC:
  θα πρέπει να παραπέμπετε στο κείμενο ως εξής:
  GHLC, nar./inter. XX, Line X όπου nar αντιστοιχεί στο αν πήρατε στοιχείο από αφήγηση, inτer. αν πήρατε στοιχείο από συνέντευξη ακολουθούμενο από τον αριθμό του πληροφοριοδότη και line την ακριβή σειρά που βρίσκονται τα δεδομένα που αντλήσατε.
  Π.χ. GHLC, nar. 1000, line 10 σημαίνει ότι η πληροφορία αντλήθηκε από το αφηγηματικό μέρος του υποκειμένου 1000 στη σειρά 10 της απομαγνητοφώνησης
  Η παραπομπή στη βιβλιογραφία γίνεται:
  Greek Heritage Language Corpus, available at http://synmorphose.gr/index.php/el/projects-gr/ghlc-gr-menu-gr/ghlc-outline accessed x/x/2020 (ημερομηνία πρόσβασης)
 5. να αποστείλει αντίγραφο της ανακοίνωσης/δημοσίευσης/μελέτης του/της στην Επιστημονική Υπεύθυνη του GHLC, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμένου να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με εργασίες που αξιοποιούν υλικό του GHLC.
 • Η ευθύνη του περιεχομένου των ανακοινώσεων/δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού του Greek Heritage Language Corpus (GHLC) δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση το Εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη.
 • Η παρούσα αίτηση ενέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη και του αιτούμενου.

 

Η αποδοχή των Όρων Χρήσης είναι υποχρεωτική.
 

 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 14:09

Περιγραφή

Greek Heritage Language Corpus (GHLC)

Το Σώμα Κειμένων Προφορικού Λόγου της Ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς (GHLC) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006199 και επιστημονική υπεύθυνη την Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Δεδομένης της έλλειψης αντίστοιχων γλωσσικών πόρων, το GHLC δημιουργήθηκε προκειμένου να συλλεχθεί για πρώτη φορά γλωσσικό υλικό που θα συμβάλει στη  μελέτη της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς όπως αυτή ομιλείται σε τρείς ελληνικές κοινότητες απομακρυσμένες μεταξύ τους: την ελληνική κοινότητα του Σικάγο (Η.Π.Α.), της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), και της Μόσχας (Ρωσία).

Τα δεδομένα του GHLC συνεισφέρουν στη θεωρητική συζήτηση περί γλωσσών πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, σε πρακτικό επίπεδο, για τη συγγραφή στο μέλλον κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, Syllabi και τη δημιουργία αποτελεσματικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η γνώση και η χρήση της ελληνικής – που σταδιακά υποχωρεί υπό το βάρος της χρήσης των γλωσσών της πλειονότητας.

 

To GHLC περιλαμβάνει:

 1. ηχητικά αρχεία με αφηγήσεις και συζητήσεις με ομιλητές της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς που διαμένουν στο Σικάγο (Η.Π.Α.), την Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), και την Μόσχα (Ρωσία). Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπου 90 ώρες απομαγνητοφωνημένου ακουστικού υλικού (30 ώρες από το Σικάγο, 30 ώρες από την Αγία Πετρούπολη και 30 ώρες από τη Μόσχα).
 2. απομαγνητοφωνήσεις των ηχητικών αρχείων με βασικά μεταδεδομένα, στις οποίες σημειώνονται επικαλύψεις, παύσεις, επιτονισμός, αυξήσεις τόνου ή έντασης, κ.ά. χαρακτηριστικά του λόγου (βλ. Πίνακα συμβόλων απομαγνητοφώνησης). Το απομαγνητοφωνημένο υλικό υπερβαίνει τις 130.000 λέξεις (85.000 λέξεις από το Σικάγο, 25.000 λέξεις από την Αγία Πετρούπολη και 20.000 από τη Μόσχα).

 3. Όλα τα μεταδεδομένα από τα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις υποβάθρου σε μορφή αρχείου SPSS.

 

Η πρόσβαση στις απομαγνητοφωνήσεις των ηχητικών αρχείων με βασικά μεταδεδομένα είναι δυνατή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Για πρόσβαση στο υλικό του GHLC, δείτε: Πρόσβαση στο GHLC

Σχετική βιβλιογραφία

Gavriilidou, Z. & L. Mitits (2019). Profiling Greek heritage language speakers in the USA and Russia.  European Journal of Language Studies, (6)1: 28-42.

http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2019/08/Full-Paper-PROFILING-GREEK-HERITAGE-LANGUAGE-SPEAKERS-IN-THE-USA-AND-RUSSIA.pdf