Άλλα έγγραφα

Χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Κομοτηνή 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ