Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής (25-29 Οκτωβρίου 2021)

Το εργαστήριο Γλωσσολογίας ΣυνΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με τον συντονιστή εκπαίδευσης Μαριούπολης κ. Ηλία Ιωαννάκη και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη διάδοση της ελληνομάθειας και της ελληνικής γλώσσας, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής από τις 25 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2021 μέσω zoom. Ομιλητές στα σεμινάρια ήταν η κα Μαίρη Κοσμίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, η Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΔΠΘ, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Μαρία Μητσιάκη και το ΕΔΙΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σπυρίδων Κιοσσές.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν πάνω από 70 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνική σε σχολεία και πανεπιστήμια της Ουκρανίας. Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου αναδείχτηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής στην Ουκρανία (έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης του διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών και προσωπικού, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αποφοίτων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής σε πανεπιστήμια της Ουκρανίας κ.ά.) και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Εργαστηρίου για τη διοργάνωση θερινού σχολείου διδασκαλίας της ελληνικής για καθηγητές, φοιτητές και μαθητές.