Σεμινάρια ελληνικής γλώσσας

Έναρξη σήμερα το βράδυ στις 10.00 μμ των σεμιναρίων για τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα σε ομογενείς της Αμερικής. Οι ομιλίες θα βιντεοσκοπηθούν και θα ανεβούν στο Youtube. Όποιος επιθυμεί να την παρακολουθήσει ζωντανά:
 
 
Ποδαρικό μας κάνει η Έφη Πεντέρη
 
Τίτλος: Γλώσσα και επικοινωνία στο νηπιαγωγείο: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
 
Περίληψη: Η ικανότητα αποτελεσματικής κατανόησης και χρήσης της γλώσσας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και προβλεπτικό παράγοντα για τη σχολική επιτυχία. Πολλά παιδιά ξεκινούν το νηπιαγωγείο με περιορισμούς ή και δυσκολίες σε σχέση με τη γλώσσα. Δίνεται έμφαση στη σημασία που έχει το κοινωνικό περιβάλλον στη γλωσσική ανάπτυξη και ιδιαίτερα οι εμπειρίες γραμματισμού στην οικογένεια, τονίζοντας τη συμβολή των εκπαιδευτικών για την ενδυνάμωση των σχετικών συμπεριφορών των γονιών και της συνεργασίας με το νηπιαγωγείο. Περιγράφεται το θεωρητικό σχήμα του εκπαιδευτικού θύλακα του παιδιού που αναλύει τη λειτουργία και τη σημασία της συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τη γλωσσική ανάπτυξη στη βάση της τυπολογίας της Epstein για την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής από τους εκπαιδευτικούς.

Εκτύπωση