Διδάκτορες

Image

Ελίνα Χατζηπαπά

Διδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης

Σταυρούλα Μαυρομματίδου

Διδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης

Image
Image

Περσεφόνη Μαμούκαρη

Διδάκτορας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης