Σχολικό έτος 2018-19

Σχολικό έτος 2018-19

Οι ζωγραφιές μας

dokos 1200

Για να ευχαριστήσουμε τα ROLE MODELS μας ζωγραφίσαμε από κάτι για να μας θυμούνται:
 
Για την παιδίατρο

 

 

Για την φαρμακοποιό

 

 

Για τον χειριστή βαρέων οχημάτων