Άδηλος-η-ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άδηλος-η-ο

άδηλα τα των πολέμων