Άδωρος-η-ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άδωρος-η-ο

άδωρα δώρα