Άδυτος, -η, -ον

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άδυτος, -η, -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων