Άδυτος -η -ον

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άδυτος -η -ον

άδυτον αδύτων/ τα άδυτα των αδύτων