Αγαστός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αγαστός-ή-ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022‰]

αγαστή σύμπνοια