Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

αγαθά Κιλίκων (έχει), το κοινόν αγαθόν, κόποις κτώνται ταγαθά