Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αγαθό [ΣΧ/ΕΘΕΓ : 0.0691‰]

αγαθά Κιλίκων (έχει) το κοινόν αγαθόν κόποις κτώνται ταγαθά