Άγγελος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγγελος

άγγελος ειδήσεων, άγγελος κακών (επών)