Άγγελος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγγελος

άγγελος ειδήσεων άγγελος κακών (επών)