Αγκάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αγκάλη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014‰]

με ανοιχτές αγκάλες στις αγκάλες του Mορφέως