Άγνωστος, -η, -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγνωστος, -η, -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός), αγνώστω Θεώ, αγνώστων λοιπών στοιχείων