Άγνωστος -η -ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγνωστος -η -ο

αγνώστου πατρός  (/μητρός) αγνώστω Θεώ αγνώστων λοιπών στοιχείων