Άγω

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγω

άγομαι και φέρομαι, άγω εις πέρας