Άγουσα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγουσα
παίρνω την άγουσα (έκφρ.)