Άγρα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άγρα
προς άγραν (έκφρ.)