Αγρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αγρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0059‰]

αγρόν ηγόρασε (/ηγόραζε), αγρόν την πόλιν ποιεί