Άλλως

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άλλως

ούτως ή άλλως (έκφρ.), άλλως πως