Αλλότριος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αλλότριος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022 ‰]

εξ ιδίων τα αλλότρια (απαρχ. έκφρ.)