Άλμα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άλμα

άλμα εις ύψος, άλμα εις μήκος, άλμα επί κοντώ