Άλως

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άλως
η άλως μεταμορφώσεως/επαφής (ορυκτ.), μεγάλη άλως (μετεωρ.), η άλως της θηλής του μαστού (ανατ.), γεροντική άλως (ιατρ.)