Αμαύρωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αμαύρωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

αμαύρωση οφθαλμού (ιατρ.), αμαύρωση μετάλλου (χημ.), αμαύρωση χείλους (αστρον.)