Αμελητέος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αμελητέος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

αμελητέα ποσότητα, αμελλητί