Αμνός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αμνός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014 ‰]

ο αμνός του Θεού (εκκλ.)