Άμοιρος-η-ο

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άμοιρος-η-ο

άμοιρος ευθυνών