Αμβλύς, -εία, -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αμβλύς, -εία, -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

αμβλεία γωνία