Ανά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1249 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1249 ‰]

ανά πάσα(ν) στιγμή(ν) (έκφρ.), ανά τας ρύμας (/οδούς) και τας αγυιάς (εκφρ.), ανά την υφήλιο(ν) (εκφρ.), ανά τους αιώνας (/αιώνες) (εκφρ.), ανά χείρας (εκφρ.), ανά κράτος