Ανάνηψη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανάνηψη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

αίθουσα ανανήψεως (ιατρ.)