Αναρτήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αναρτήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ο αναρτήρας του σπέρματος (βοτ.), ο αναρτήρας του οσχέου (ανατ.)