Ανάταση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανάταση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034 ‰]

δι’ ανατάσεως της χειρός (έκφρ.)