Ανέκαθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανέκαθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

γνώριζε ανέκαθεν