Ανέστη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανέστη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Xριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη