Ανέστιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ανέστιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

ανέστιος και πένης (έκφρ.)