Άνευ

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άνευ

άνευ αδείας (εκφρ.), άνευ αποδοχών (εκφρ.), άνευ αποχρώντος λόγου (εκφρ.), άνευ διδασκάλου (εκφρ.), άνευ λόγου (και αιτίας) (εκφρ.), άνευ όρων (εκφρ.), άνευ ουσίας (και αντικειμένου) (εκφρ.), άνευ προηγουμένου (εκφρ.), άνευ φόβου και πάθους (εκφρ.)